title

درباره ما

ما دقیقاً در شرکت زمین کاوان  کیمیا پردیس مهر چه کار میکنیم؟ ما شرکتی با دپارتمان های متعدد و صد البته مرتبط با معدن و صنایع وابسته به معدن هستیم. مهم ترین دپارتمان های فعال در شرکت ما عبارتند از دپارتمان اکتشاف و پی جویی، دپارتمان امور مهندسی کارخانجات و تجهیزات معدنی شامل طراحی (پایه و تفضیلی)، نظارت بر اجراء (نظارت کارگاهی) و مدیریت تامین ( مهندسی خرید )، دپارتمان امور بازرگانی و ...  می باشد. در شرکت ما دپارتمان های مستقل دیگری نیز وجود دارد که بعنوان واحد های تجاری (Business unit ) فعالیت می نمایند مثل دپارتمان سنگ های ساختمانی و تزیینی که مهم ترین محصول این واحد تجاری سنگ های بی نظیر مرمریت الکسیر (Elixir) است. محصولات این شرکت تاکنون در بازار های داخلی و خارجی سهم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. دپارتمان مس که مشخصاً در خصوص معدن مس کپه حلوایی انارک فعالیت می نماید نیز از دیگر واحد های تجاری شرکت است. 

نگاه مدیریت در اداره شرکت ما نگاهی توسعه ای و رو به رشد است. با حوزه ها، واحدها و فعالیتها در شرکت ما  همانند فعالیت یک مرکز رشد (Incubator ) رفتار میشود. براساس این سیاست و برنامه ریزی هر دپارتمان پس از چند سال فعالیت و انجام چند پروژه مرتبط با آن دپارتمان می بایست به صورت واحد مستقل تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و باید بتواند بطور مستقل فعالیت خود را در بازار و صنعت به خوبی مدیریت نماید.

ما در شرکت زمین کاوان به اهمیت و جایگاه معدن و صنایع وابسته در آن در سطح کشور و بین الملل واقف هستیم ما به ارتقاء توانمندی های خود در زمینه های مختلف و تحقیق و توسعه تاکید مضاعف داریم. ما بر جلب رضایتمندی مشتریانمان پایبند بوده و نیروی انسانی و کارکنانمان را پس از مشتریانمان به عنوان دومین ذی نفع مهم و استراتژیک خود می دانیم.