title

تاریخچه

شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی ترین شرکت های زیر مجموعه گروه کیمیا فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. هدف اصلی تاسیس این شرکت ایفاء نقش اجرایی و عملیاتی فعالیت ها و فرآیند های هلدینگ کیمیا می باشد.

تصویب اساسنامه شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام ، انتخاب و معرفی اعضاء هیئت مدیره و سایر امور مقدماتی شرکت براساس قانون تجارت در اسرع وقت انجام پذیرفت و سرانجام در تاریخ 13/05/1393 تحت شماره 52485 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به عنوان یک شرکت خصوصی عملاً و رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

نگرش تمام ارکان شرکت از جمله سهامداران، مدیران و کارشناسان شرکت بر انجام امور با نگرش علمی و تخصصی است. آگاهی از آخرین یافته های علمی در سطح کشور و جهان و بکارگیری نوآوری ها در انجام ماموریتهای شرکت همواره مورد توجه و نظر بوده است. عمده فعالیت شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر در زمینه امور مهندسی و تخصصی معدن شامل پی جویی و اکتشاف، استخراج و فرآوری می باشد. این شرکت در ماه های نخستین فعالیت خود عملیات اکتشافی در پهنه های مختلف کشور را به عهده گرفته و به نحو مطلوب به انجام رسانده است.


توسعه کمی و کیفی فعالیت ها از جمله اهداف مدیران و برنامه ریزان این شرکت بوده است به گونه ای که طی ماه های اخیر استخراج و فرآوری سنگ های ساختمانی و تزیینی و انجام بازرگانی مرتبط با معدن در دستور کار شرکت قرار گرفته است.