title

بازرگانی

شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر علاوه بر فعالیت های فنی و تخصصی معدنی در زمینه انجام امور بازرگانی نیز فعالیت دارد. به دلیل دانش فنی و تخصصی موجود در این شرکت حضور در عرصه بازرگانی مرتبط با تخصص های مذکور مورد توجه و تاکید سهام داران و مدیران ارشد بوده است. مدیریت تامین با مهندسی خرید که بخشی از فرآیند امور مهندسی پروژه ها می باشد ایجاب نموده است تا این شرکت در این زمینه نیز فعالیت نماید. عمده فعالیت شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر در بخش بازرگانی به شرح زیر میباشد:
الف- مشاوره در مدیریت تامین با مهندس خرید
این شرکت آمادگی دارد تا در زمینه مهندس خرید کارخانجات معدنی و صنعتی کشور در نقش مشاوره انجام وظیفه نماید.
ب- فعالیت های بازرگانی انجام شده  یا در حال انجام
  • خرید سنگ آهن مخصوصاً در معادن منطقه غرب کشور
  • فروش کنسانتره شرکت کیمیا معادن سپاهان به روش های داخلی و FOB
  • خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه کنسانتره مثل اسید سولفوریک، گلوله های فلزی و ....