title

استراتژی

  • ارتقاء کیفیت در تنوع بخشی به محصولات
  • تکیه بر بازرگانی خارجی در حوزه معدن مخصوصاً صادرات محصولات شرکت کیمیا معادن سپاهان و سنگ مرمریت گرانقیمت تزیینی و ساختمان
  • جلب حداکثری رضایت ذی نفعان شرکت از جمله سهام داران، مشتریان، پرسنل، محیط زیست و جامعه
  • تعریف دقیق و انجام کامل مسئولیت های اجتماعی شرکت
  • بازرگانی و صادرات محصولات معادن کوچک در سطح کشور
  • تاکید به تحقیق و توسعه و استفاده از نوآوری های داخلی و خارجی