انتصاب جناب آقای دکتر حسین کشایی به سمت مدیریت عامل

مهمترین هدف شرکت زمین کاوان اشتغال زایی و پیش برد تحقیق و توسعه در بخش معادن است. آقای مهندس علی خیراللهی در جلسه معارفه آقای دکتر حسین کشایی به عنوان مدیر عامل شرکت زمین کاوان این مطلب را عنوان کرد و از زحمات آقای مهندس علیرضا جعفری قدردانی نمود. رئیس هیات مدیره افزود امیدوارم با تلاش همه همکاران شاهد موفقیت روز افزون این شرکت باشیم.